Meny Stäng

Ansökan om medel för att kunna delta i kursen KRIS Livsstilskoordinator

 
Du har visat intresse av utbildningen till Livsstilskoordinator och skickat in en ansökan till oss. Utbildningen är en 1-årig folkhögskolekurs som KRIS genomför tillsammans med Stensund folkhögskola och Val-Bo utbildning. Vi är glada att du vill gå kursen och hoppas att vi kan hjälpa dig så att det blir möjligt för dig att delta.

Att kursen är en folkhögskolekurs innebär att eleven själv ska finansiera vissa delar av kostnaderna.  Den här ansökan är för dig som inte har möjlighet att själv eller på annat sätt finansiera de extra kostnader som är kopplade till utbildningen.

Det eleven själv ska stå för är:

att bekosta resor till och från kurstillfällena, mentor träffar och uppföljningsträffen som alla är obligatoriska för att genomföra kursen.

Det är tio kurstillfällen. Sex träffar på Stensund folkhögskola utanför Trosa och fyra stycken på Fredgagården utanför Norrköping.

att bekosta kost och logi under kursen.  Vid två tillfällen kostnader för fyra dygn och vid åtta tillfällen kostnader för tre dygn. Beräknad kostnad per dygn är 850 kr.

att eleven själv har, lånar eller bekostar följande litteratur som behövs i utbildningen:

Kirre av Gunilla O Wahlström – en bok om att möta, vårda och fostra trasiga barn.
Beroendepersonligheten av Craig Nakken
Kärlek till döds av Gunnar Bergström
Kriminalitet som livsstil av Gunnar Bergström
Meningen med våld av Per Isdal
MI – Motiverande samtal av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz och Peter Wirbing
Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar av Carl-Göran Svedin och Lena Banck
Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster av Marianne Sonnby Borgström
Sorgbearbetning av John W James och Russell Friedman

Kostnader för resor, kost/logi samt litteratur kan finansieras på olika sätt: av eleven själv, genom sin arbetsgivare, genom CSN lån, genom arbetsförmedlingens olika insatser, genom att söka fonder eller liknande.