Information

KRIS Livsstilskoordninator

2016-08-22_KRIS_Livsstilskoordinator-0101Varför är utbildningen viktig

Det är viktigt att ge människor som både har erfarenhet av kriminalitet och missbruk och i vissa fall funktionsnedsättningar en utbildning och ett yrke där deras bakgrund kan vara en fördel i stället för en nackdel.

Vi har noterat att våra medlemmar och även andra som vi möter på anstalter, häkten och behandlingshem ofta har olika funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och dyslexi.

Vi vet från vår ordinarie verksamhet att många medlemmar har svårt att klara vanliga studier. Många vill utveckla sig och arbeta med människor som behandlare, terapeuter eller socionomer men för de flesta är det ett för stort steg att ta. Den här utbildningen kan vara ett första steg på vägen till ett mer kvalificerat arbete.

Vi tror att utbildningen vi vill utveckla i detta projekt kan leda till arbete med.

  • Stödboenden
  • Halvvägshus
  • Fritidsgårdar
  • Elevstödjare
  • Samtalsledare

Utgångspunkten för utbildningen är att se personer med en bakgrund med missbruk och kriminalitet och funktionsnedsättningar som en tillgång. Deltagarna genomgår en två-termins grundläggande utbildning för att bättre kunna möta personer med samma bakgrund som de själva.

Målgrupp

2016-08-22_KRIS_Livsstilskoordinator-0050Vilka är utbildningen till för?

Målgruppen är personer med funktionsnedsättningar och en bakgrund med missbruk och kriminalitet. Målgruppen för pilotutbildningen finns primärt inom KRIS som anställda eller medlemmar.

De som genomgått utbildningen kommer efter examen vara mer kvalificerade att nå många ur samma målgrupp. En målgrupp som de flesta professioner har svårt att nå ut till idag.

Kursinnehåll:

Kursen pågår under en period av 36 veckor och innefattar 13 träffar. Den första och tolfte utbildningsträffen är fem dagar och de andra tio träffarna är på tre långdagar. Efter avslutad utbildning sker den trettonde träffen med samtliga deltagare.

I kursen ska det också ingå 18 veckors praktik en stor del kan göras på sin lokala KRIS förening.

Kursens träffar är uppdelade med följande innehåll:

1. Kursstart och introduktionsvecka med missbruk/beroende/12-steg programmet
2.  SI/ Grupputveckling
3.  Medberoende/barn till missbrukare/nätverk
4.  Mentorsdagar samt uppföljning av block 1-3 i regionerna
5.  Kriminalitet som livsstil
6.  Kriminalitet som livsstil
7.  MI/coachning
8.  Anknytning/Intro KBT/Tidiga kränkningar/trauman
9.  Mentorsdagar samt uppföljning av block 5-8 i regionerna
10.  Folkbildning/Studiecirkelmetodik/Handledarskap
11. Våld/relationer och sexuell dysfunktion
12. Sorg/skam/uppföljning och kursavslutningsvecka
13. Uppföljning/återträff

Kriterier samt ansökningsblankett till utbildningen.

Kriterier

att ha en sammanhängande drogfrihet med minst 3 år från alla sinnesförändrande substanser inklusive alkohol.

att ha levt ett hederligt liv minst ett år efter att en eventuell villkorlig dom gått ut.

att vid eventuellt återfall i alkohol, droger eller kriminalitet kommer eleven omedelbart bli avstängd från utbildningen.

att vara insatt i och ha förståelse och kunskap om 12-stegprogrammet, att den ansökande har arbetat med sig själv. OBS! Utbildningen är ingen egen vård eller behandling. Däremot är utbildningen formad som en processutbildning vilket innebär att deltagaren kommer att gå igenom själva processen och utvecklas i lärandet.

att deltagarens KRIS förening eller deltagaren själv tillhandahåller dator eller möjlighet att arbeta med dator. Att föreningen eller deltagaren bekostar viss del av litteraturen som kan behövas i utbildningen.

För mer information kontakta

Paul Barath

RIKS KRIS
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
Telefon: 073 – 688 31 31
E-post: paul.barath@rikskris.se